More about REXUS 24 launch

March 16, 2018
More about REXUS 24 launch

As mentioned earlier the launch of student rocket REXUS 24 from Esrange Space Center did not work as planned. The incident is currently being investigated. After the launch, the motor separated too early. The payload has been found and recovered, but not yet the motor.

Further launching of the REXUS campaign has been canceled until the investigation is finalized.

Earlier news item about the launch.

Information in Swedish:
Som tidigare meddelats misslyckades tyvärr uppskjutningen av studentraketen REXUS 24 från Esrange Space Center. En haveriutredning har startats. Efter uppskjutningen separerades motorn från nyttolasten för tidigt. Nyttolasten är återfunnen och bärgad men motorn har ännu inte hittats. Händelsen har inte inneburit några säkerhetsrisker.

Uppskjutning av den andra planerade REXUS-raketen har ställts in under denna kampanjperiod i väntan på resultatet av utredningen.

Om REXUS

REXUS/BEXUS-programmet ger studenter från universitet och högskolor i hela Europa möjlighet att genomföra vetenskapliga och tekniska experiment på forskningsraketer och ballonger. Varje år skjuts två raketer och två ballonger upp med upp till 20 experiment designade och byggda av studenter.

Related Posts