No technical test flight for SCoPEx from Esrange

March 31, 2021
No technical test flight for SCoPEx from Esrange

in English:

No technical test flight for SCoPEx from Esrange

Climate change and its consequences is one of the greatest challenges we face on our planet. Research within this field is therefore important, and many of the experiments that are being conducted onboard balloons and rockets from Esrange Space Center contribute to such research.

To that end, the purpose of the SCoPEx project as such fits well into SSC services and mission to help earth benefit from Space.

However, the scientific community is divided regarding geoengineering, including any related technology tests such as the planned technical balloon test flight from Esrange this summer.

SSC has had dialogues this spring with both leading experts on geo-engineering and with other stakeholders, as well as with the SCoPEx Advisory Board. As a result of these dialogues and in agreement with Harvard, SSC has decided not to conduct the technical test flight planned for this summer.

Whether or not research on geoengineering should be conducted is an important discussion that should continue within the scientific community, as well as with other stakeholders and the general public. SSC welcomes such a broad societal discussion on this important matter.

For any questions, please contact:

Anni Bölenius, Head of Communications
Email: anni.bolenius @uat-sscspace.hbgdesignlab.dev
Phone: +46 730 33 74 90

 

på svenska:

Ingen ballongflygning från Esrange för SCoPEx-projektet

Den globala uppvärmningen och dess effekter är en av vår tids största utmaningar, och forskning inom detta område kan komma att bli avgörande för vår överlevnad. Många av de experiment som utförs ombord på ballonger och raketer som skjuts upp från Esrange Space Center bidrar till sådan forskning och möjliggör värdefull kunskap och nya lösningar.

Mot denna bakgrund ser vi också att syftet med Harvards SCoPEx-projekt ligger väl i linje med hur SSC ser vårt uppdrag; att hjälpa jorden dra nytta av rymdens möjligheter.

Vi kan dock samtidigt konstatera att det idag saknas internationella överenskommelser rörande forskning inom geoengineering. Det finns även starka röster både för och emot forskning inom området. Ingen tydlig internationell linje finns kring huruvida denna typ av forskning är lämplig.

SSC har därför, efter dialoger med svenska experter och intressenter, och i samförstånd med Harvard beslutat att inte genomföra den planerade testflygningen med en ballong från Esrange i sommar.

Det är samtidigt tydligt att det finns ett stort behov av ytterligare diskussioner i samhället kring denna fråga, både inom vetenskapliga fora och med andra intressenter. Ännu verkar det inte finnas några givna svar, varför SSC uppmuntrar till ytterligare – och breda – diskussioner i ämnet.

Related Posts